card
Про подкаст №126 ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХАД ХҮН БҮРИЙН ОРОЛЦОО ЧУХАЛ

Про подкаст №126 ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХАД ХҮН БҮРИЙН ОРОЛЦОО ЧУХАЛ

УЕПГ-ын Олон нийттэй харилцах албаны хяналтын прокурор Б.Гүнсэл Төв аймгийн прокурорын газрын хяналтын прокурор Э.Уянгатай "Хүүхдийн эрхийг хамгаалахад хүн бүрийн оролцоо чухал" сэдвээр ярилцлаа.

Дэлгэрэнгүй
“ХҮРЭЭЛЭН БАЙГАА ОРЧНЫ ЭСРЭГ” ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЖ АЖИЛЛАНА

“ХҮРЭЭЛЭН БАЙГАА ОРЧНЫ ЭСРЭГ” ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЖ АЖИЛЛАНА

Төв аймгийн прокурорын газраас тус аймгийн Цагдаагийн газартай хамтран Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх асуудлаар зөвлөгөөн зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
ЗӨРЧЛИЙН ХЭРЭГ БҮРТГЭХ АЖИЛЛАГААНД ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ХАНГАХ АСУУДЛААР ХЭЛЭЛЦЛЭЭ

ЗӨРЧЛИЙН ХЭРЭГ БҮРТГЭХ АЖИЛЛАГААНД ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ХАНГАХ АСУУДЛААР ХЭЛЭЛЦЛЭЭ

Төв аймгийн прокурорын газраас тус аймаг дахь зөрчлийн хэрэг бүртгэх эрх бүхий албан тушаалтнуудтай хамтарсан зөвлөгөөнийг зохион байгуулж, зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны явцад тулгамдаж байгаа асуудал түүнийг шийдвэрлэх арга замын талаар хэлэлцэн, хүний эрх, эрх чөлөөг хангаж ажиллах талаар чиглэл өгсөн байна.

Дэлгэрэнгүй
НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТНҮҮДЭД МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЖЭЭ

НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТНҮҮДЭД МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЖЭЭ

Төв аймгийн прокурорын газраас тус аймгийн 27 сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн мэргэжилтнүүдэд “Хүүхдийн эрхийг хангах, хамгаалахад орон нутагт зохион байгуулах ажлын чиглэл” сэдвээр  мэдээлэл хийжээ.

Дэлгэрэнгүй
СУМДЫН БОЛОН БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГА НАРТ СУРГАЛТ ОРЛОО

СУМДЫН БОЛОН БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГА НАРТ СУРГАЛТ ОРЛОО

"Батлан хамгаалах хууль тогтоомжийн хүрээнд чадавхижуулах нь" сургалтыг зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
АЖИЛ САЙЖРУУЛАХ АЛБАН ДААЛГАВРЫГ ХҮРГҮҮЛНЭ

АЖИЛ САЙЖРУУЛАХ АЛБАН ДААЛГАВРЫГ ХҮРГҮҮЛНЭ

Төв аймгийн прокурорын газраас хэлэлцүүлэг хийсэн байна

Дэлгэрэнгүй
ХАМТРАН АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖИЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЛААР ХЭЛЭЛЦЖЭЭ

ХАМТРАН АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖИЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЛААР ХЭЛЭЛЦЖЭЭ

Төв аймгийн прокурорын газраас тус аймаг дахь Цагдаагийн газартай хамтран энэ оны 1 дүгээр сарын 24-ний өдөр зөвлөгөөн зохион байгуулжээ.

Дэлгэрэнгүй